คลังภาพกิจกรรม

 • โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือนตุลาคม 2562

  16 ต.ค. 2562 1

  เวลา 8.00 น. นางสาว สุทธิรัตน์ โทชนบท ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมออกหน่วยบริการตาม“โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำเดือนตุลาคม 2562 โดยมี นายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป

  อ่านต่อ
 • จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

  16 ต.ค. 2562 1

  เวลา 11.00 น. นางสาว สุทธิรัตน์ โทชนบท ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ทาสีบริเวณรั้วโรงเรียนเกาะสีชัง โดยมี นายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนเกาะสีชัง ตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีช

  อ่านต่อ
 • โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ตอน เยาวชนคนขอนแก่น

  12 ต.ค. 2562 7

  ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี ได้บริการสถานที่ให้กับ สภาเด็กเยาวชน จังหวัดขอนแก่น จัดโครงการ“พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ตอน เยาวชนคนขอนแก่น สร้างแลนด์มาร์คกิจกรรมนักจัดกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาเด็กและเยาวชน” ในระหว่างวันที่ 11-13 ตุลาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเ

  อ่านต่อ
 • ประชุมประจำเดือนตุลาคม 2562 ครั้งที่ 1/2563

  4 ต.ค. 2562 17

  เวลา 9:00 น.นางสาวสุทธิรัตน์ โทชนบท ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ศูนย์เรียนรู้ฯ “ประชุมประจำเดือนตุลาคม 2562 ครั้งที่ 1/2563” ณ ห้องประชุมศรีมาลาศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี โดยมีวาระการประชุม ดังนี้ 1.จัดทำแผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณปี พ.ศ.2563 2. รายงานการขอรั

  อ่านต่อ
 • โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือนกันยายน 2562

  20 ก.ย. 2562 18

  เวลา 8.00 น. ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี ได้ร่วมกิจกรรมออกหน่วยบริการตาม“โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำเดือนกันยายน 2562 โดยมี นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานในพิธี ณ วัดบางหัก ตำบลเกาะลอย อำเภอพานทอง จังห

  อ่านต่อ
 • วันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดชลบุรี ประจำปี พ.ศ.2562

  17 ก.ย. 2562 16

  วันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี ได้บริการสถานที่ให้กับ บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดชลบุรี “จัดงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดชลบุรี ประจำปี พ.ศ.2562” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของตนเอง อีกทั้งยังเ

  อ่านต่อ
 • โครงการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สุงอายุ

  11 ก.ย. 2562 17

  เวลา 10.00 น. ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไผ่ จังหวัดนครราชสีมา จัดทำโครงการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สุงอายุ เพื่อพัฒนาส่งเสริม ศักยภาพของผู้สูงอายุ จำนวน 45 คน โดย นางสาว สุทธิรัตน์ โท

  อ่านต่อ
 • ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าเยี่ยมชมสถานที่พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

  6 ก.ย. 2562 11

  เวลา 11.30 น. ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าเยี่ยมชมสถานที่พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างความรู้ พัฒนาทักษะ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการขับเคลื่อนการดำเนินงา

  อ่านต่อ
 • ประชุมประจำเดือนกันยายน 2562 ครั้งที่ 9/2562

  6 ก.ย. 2562 7

  เวลา 14:00 น.นางสาวสุทธิรัตน์ โทชนบท ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ศูนย์เรียนรู้ฯ “ประชุมประจำเดือนกันยายน 2562 ครั้งที่ 9/2562” ณ ห้องประชุมศรีมาลาศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี โดยมีวาระการประชุม ดังนี้ 1. รายงานผลดำเนินงานประจำเดือนสิงหาคม 2562 2. กิจกรรมกีฬาส

  อ่านต่อ
 • โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบางปิด

  5 ก.ย. 2562 7

  วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี ได้บริการสถานที่ให้กับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลบางปิด จังหวัดตราด ภายใต้ โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบางปิด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดเครือข่ายการจัดบริการผู้สูงอายุอย่า

  อ่านต่อ