คลังภาพกิจกรรม

 • ประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ครั้งที่ 5/2564

  3 พ.ค. 2564 8

  14.00 น. นางวรรณปวีณ์ อิ่มพิชัย นักกายภาพบำบัดชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี พร้อมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้ฯ เข้าร่วม “ประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ครั้งที่ 5/2564” โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกั

  อ่านต่อ
 • ประชุมการขับเคลื่อนงานบูรณาการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งในพื้นที่ตำบลท่าบุญมี อ.ท่าบุญมี จ.ชลบุรี

  27 เม.ย. 2564 23

  เมื่อเวลา 10.00 น. นางวรรณปวีณ์ อิ่มพิชัย นักกายภาพบำบัดชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จ.ชลบุรี มอบหมายให้ นางสาวภัทราภรณ์ โพธา เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านหลักสูตรและฝึกอบรม และนางสาวณัฐกฤตา วงศ์สุริยา เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการโรงแรมและพัสดุ ร่วมกับท

  อ่านต่อ
 • ประชุมทีม พม.จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 6/2564

  23 เม.ย. 2564 33

  เวลา 13.00 น. นางวรรณปวีณ์ อิ่มพิชัย นักกายภาพบำบัดชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จ.ชลบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมทีม พม.จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 6/2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล Application Teleconference Zoom ณ ห้องประชุมศรีมาลา ศูนย์การเรียน

  อ่านต่อ
 • ทำความสะอาดตามมาตรการป้องกัน COVID-19

  21 เม.ย. 2564 46

  เวลา 13.30 น. นางวรรณปวีณ์ อิ่มพิชัย นักกายภาพบำบัดชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้ฯ ทำความสะอาดอาคารภายในศูนย์ฯ และตามจุดสัมผัสต่างๆ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID

  อ่านต่อ
 • ลงพื้นที่เก็บข้อมูลกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน

  19 เม.ย. 2564 35

  เวลา 8.30 น. นางวรรณปวีณ์ อิ่มพิชัย นักกายภาพบำบัดชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จ.ชลบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกับหน่วยงาน One Home พม.จังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยผู้นำชุมชน อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ อพม. พัฒนาการตำบลลงพื้นที่เก็บข้อมูลกลุ่มเปราะบางรายค

  อ่านต่อ
 • ประชุมคณะผู้บริหารกรมกิจการผู้สูงอายุ เรื่องมาตรการป้องกัน COVID-19

  16 เม.ย. 2564 30

  เวลา 13.30 น. นางวรรณปวีณ์ อิ่มพิชัย นักกายภาพบำบัดชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จ.ชลบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารกรมกิจการผู้สูงอายุ เรื่องมาตรการป้องกัน COVID-19 ผ่านระบบการประชุมทางไกล Application Teleconference Zoom ณ ห้องประ

  อ่านต่อ
 • “จิตอาสา ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ”

  8 เม.ย. 2564 45

  เวลา 8.30 น. นางวรรณปวีณ์ อิ่มพิชัย นักกายภาพบำบัดชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จ.ชลบุรี ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสา ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ

  อ่านต่อ
 • พิธีถวายภัตตาหารเช้าและทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย หรือวันสงกรานต์ ประจำปี 2564

  8 เม.ย. 2564 55

  วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 06.45 น. นางวรรณปวีณ์ อิ่มพิชัย นักกายภาพบำบัดชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี พร้อมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้าร่วม พิธีถวายภัตตาหารเช้าและทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย

  อ่านต่อ
 • วันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2564 ภายใต้แนวคิด “พลังผู้สูงวัย รวมใจลูกหลาน นำไทยพ้นภัยโควิด-19”

  8 เม.ย. 2564 46

  เวลา 08.30 น. นางวรรณปวีณ์ อิ่มพิชัย นักกายภาพบำบัดชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี พร้อมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้าร่วมงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2564 ภายใต้แนวคิด “พลังผู้สูงวัย รวมใจลูกหลาน นำไทยพ้นภัยโควิด-19” เพื่อส่งเสร

  อ่านต่อ
 • งานกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM DAY) องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านผู้สูงอายุ

  8 เม.ย. 2564 33

  วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 10.30 น.นางวรรณปวีณ์ อิ่มพิชัย นักกายภาพบำบัดชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี พร้อมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้าร่วม งานกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM DAY) องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านผู้สูงอายุ ณ ห้องโถงชั้น 1 ​กร

  อ่านต่อ