คลังภาพกิจกรรม

 • โครงการงานวันคนพิการสากลจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2565

  26 ม.ค. 2566 12

  เวลา 08.30 น. นางสาวสุทธิรัตน์ โทชนบท ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้าร่วม “โครงการงานวันคนพิการสากลจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2565” ณ ห้องประชุมแสนสุข ศูนย์ประชุมโรงแรมบางแสน เฮอริเทจ ชลบุรี ประเด็นหลักคือ การปฏิรูปสู่การพั

  อ่านต่อ
 • โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย รุ่นที่ 8

  19 ม.ค. 2566 42

  ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการถ่ายทอดภูมิปัญญา "เสื้อพิมพ์ใบไม้จากธรรมชาติ" เพื่อสนับสนุนความเข้มแข็งด้านอาชีพของผู้สูงอายุ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ศพอส./ชมรมผู้สูงอายุบ้านหนองหญ้าน้อย และชมรมผู้สูงอายุพลูตาหลวง จำนวน 3 เครือข่าย รวม 30 คน ณ ศูนย์พัฒนาค

  อ่านต่อ
 • โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย รุ่นที่ 7

  18 ม.ค. 2566 28

  ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี ได้จัดทำการถ่ายทอดภูมิปัญญา "งานฝีมือหัตถกรรมวัสดุจากเศษผ้า (กิ๊บติดผม)" สนับสนุนความเข้มแข็งด้านอาชีพของผู้สูงอายุ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ชมรมผู้สูงอายุ/อพม./อสม./องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นทีตำบลโป่ง จำนวน 6 เครือข่าย รวม 30 คน ณ เท

  อ่านต่อ
 • โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย รุ่นที่ 6

  17 ม.ค. 2566 164

  ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการถ่ายทอดภูมิปัญญา "การทำขนมถั่วแปบ" เพื่อสนับสนุนความเข้มแข็งด้านอาชีพของผู้สูงอายุ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยชมรมผู้สูงอายุ อพม./ อสม./ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลวัดสุวรรณ จำนวน 4 เครือข่าย รวม 30 คน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลว

  อ่านต่อ
 • โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย รุ่นที่ 5

  16 ม.ค. 2566 20

  ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี ได้จัดทำการถ่ายทอดภูมิปัญญา "งานฝีมือหัตถกรรมวัสดุจากเศษผ้า (ยางรัดผม)" สนับสนุนความเข้มแข็งด้านอาชีพของผู้สูงอายุ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ชมรมผู้สูงอายุ/อพม./อสม./องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ตำบลหนองไผ่แก้ว จำนวน 4 เครือข่าย รวม 40

  อ่านต่อ
 • ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 11/2565

  29 ธ.ค. 2565 42

  นางสาวสุทธิรัตน์ โทชนบท ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้ฯ นางสาวกนกนันท์ จันทร์หล่ม เจ้าหน้าที่ธุรการ เข้าร่วม “ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 11/2565” ณ ห้องประชุมชลบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

  อ่านต่อ
 • มอบของขวัญสนับสนุนงานวันเด็กแห่งชาติ จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2566

  29 ธ.ค. 2565 46

  ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุจังหวัดชลบุรี มอบของขวัญสนับสนุนการจัดงานฉลอง“วันเด็กแห่งชาติจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2566” ให้แก่ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชลบุรี เพื่อใช้ในการเตรียมงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังห

  อ่านต่อ
 • ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านผู้สูงอายุ

  27 ธ.ค. 2565 52

  เวลา 9.00 น. นางสาวสุทธิรัตน์ โทชนบท ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลท่าเรือ อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายใต้โครงการ “ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566&rdquo

  อ่านต่อ
 • กิจกรรม “จิตอาสา บริจาคโลหิต”

  26 ธ.ค. 2565 30

  เมื่อวันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2565 เวลา 9.00 น. นางสาวสุทธิรัตน์ โทชนบท ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จ.ชลบุรี ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสา บริจาคโลหิต” เพื่อเป็นพระราชกุศลถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี

  อ่านต่อ
 • โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย รุ่นที่ 4

  23 ธ.ค. 2565 7

  ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี ได้จัดทำ"กระเป๋าผ้าลายพิมพ์ใบไม้จากสีธรรมชาติ" เพื่อสนับสนุนความเข้มแข็งด้านอาชีพของผู้สูงอายุ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ชมรมผู้สูงอายุ อพม./ อสม. ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีจำนวน 6เครือข่าย รวม 30 คน ณ ห้องลำดวน ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู

  อ่านต่อ