คลังภาพกิจกรรม

 • ประชุมประจำเดือนมีนาคม 2564 ครั้งที่ 3/2564

  5 มี.ค. 2564 0

  เวลา 13.30 น. นางวรรณปวีณ์ อิ่มพิชัย นักกายภาพบำบัดชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้ฯ เข้าร่วม “ประชุมประจำเดือนมีนาคม 2564 ครั้งที่ 3/2564” ณ ห้องประชุมศรีมาลาศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู

  อ่านต่อ
 • ประชุมผู้บริหารกรมกิจการผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1/2564

  4 มี.ค. 2564 0

  เวลา 13.30 น. นางวรรณปวีณ์ อิ่มพิชัย นักกายภาพบำบัดชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้ฯ เข้าร่วม “ประชุมผู้บริหารกรมกิจการผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1/2564”ผ่านระบบ Conference Application Zoom โดยมี

  อ่านต่อ
 • ร่วมลงพื้นที่แนะนำขั้นตอนการลงทะเบียนตาม “โครงการเราชนะ”

  2 มี.ค. 2564 4

  เวลา 9.00 น. นางวรรณปวีณ์ อิ่มพิชัย นักกายภาพบำบัดชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้ฯ ร่วมลงพื้นที่แนะนำขั้นตอนการลงทะเบียนตาม “โครงการเราชนะ” เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาและอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียน

  อ่านต่อ
 • ประชุมคณะทำงานศูนย์สร้างสุขผู้สูงอายุ(Anti Ageing Activity) ครั้งที่ 1/2564

  23 ก.พ. 2564 9

  เวลา 9.00 น. นางวรรณปวีณ์ อิ่มพิชัย นักกายภาพบำบัดชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยทีม One Home พม.ชลบุรี ได้จัดประชุมคณะทำงาน “ศูนย์สร้างสุขผู้สูงอายุ(Anti Ageing Activity) ครั้งที่ 1/2564” เพื่อการดำเนินงานการขับเคลื่

  อ่านต่อ
 • โครงการส่งเสริมความร่วมมือเครือข่ายเพื่อการมีอาชีพของผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2

  23 ก.พ. 2564 6

  วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมความร่วมมือเครือข่ายเพื่อการมีอาชีพของผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2 กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วิสาหกิ

  อ่านต่อ
 • โครงการส่งเสริมความร่วมมือเครือข่าย เพื่อการมีอาชีพของผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1

  22 ก.พ. 2564 7

  วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมความร่วมมือเครือข่าย เพื่อการมีอาชีพของผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1 กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยชมรมผู้สูงอายุ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วิสาหกิ

  อ่านต่อ
 • ประชุมทีม พม.จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 4/2564

  19 ก.พ. 2564 8

  เวลา 9.30 น. นางวรรณปวีณ์ อิ่มพิชัย นักกายภาพบำบัดชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี พร้อมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้ฯ “ประชุมทีม พม.จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 4/2564” โดยมีหัวข้อดังนี้ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 1.2 รับรองรา

  อ่านต่อ
 • หลักสูตรการดูและผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้น จำนวน 18ชั่วโมง รุ่นที่ 3

  19 ก.พ. 2564 8

  เวลา 13:00 น.นางวรรณปวีณ์ อิ่มพิชัย นักกายภาพบำบัดชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จ.ชลบุรี ได้กล่าวผลการดำเนินงาน “หลักสูตรการดูและผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้น จำนวน 18ชั่วโมง รุ่นที่ 3” ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2564 โดย นางพ

  อ่านต่อ
 • ประชุมวางแผนการขับเคลื่อนงานโครงการ/กิจกรรม

  15 ก.พ. 2564 13

  วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.30 น. นางวรรณปวีณ์ อิ่มพิชัย นักกายภาพบำบัดชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี พร้อมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้ฯ ประชุมวางแผนการขับเคลื่อนงานโครงการ/กิจกรรม มีรายละเอียดดังนี้ 1. วันที่ 17-18 กุ

  อ่านต่อ
 • ประชุม“หารือการก่อสร้างท่อร้อยสายเคเบิ้ลใต้ดิน”

  8 ก.พ. 2564 17

  เมื่อเวลา 10.00 น. นางวรรณปวีณ์ อิ่มพิชัย นักกายภาพบำบัดชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้ฯ ได้เข้าร่วมประชุม “หารือการก่อสร้างท่อร้อยสายเคเบิ้ลใต้ดิน” เพื่อรองรับโครงการระบบเคเบิ้ลใต้น้ำใยแก้วของ CAT และลงสำรวจพื้นที่ในการวางสายใต้ดิน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกรมกิจการผ

  อ่านต่อ