คลังภาพกิจกรรม

 • โครงการ บ้านบึง...ไม่ทิ้งกัน

  22 พ.ค. 2563 0

  เมื่อวันศุกรืที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 13:00 น. นางสาวสุทธิรัตน์ โทชนบท ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จ.ชลบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วม“โครงการ บ้านบึง...ไม่ทิ้งกัน” โดยได้นำหน้ากากอนามัยไปร่วมแจกให้ชาวบ้านในชุมชน จำนวน 550 ชิ้น ซึ่งงานนี้ทางวัดเทพบุตรห้วยใหญ่ได้

  อ่านต่อ
 • โครงการ ฅนห้วยใหญ่...ไม่ทิ้งกัน

  21 พ.ค. 2563 7

  เวลา 8:30 น. นางสาวสุทธิรัตน์ โทชนบท ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จ.ชลบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วม“ได้ร่วมโครงการ ฅนห้วยใหญ่...ไม่ทิ้งกัน” โดยได้นำแอลกอฮอล์ล้างมือและเจลล้างมือไปร่วมแจกให้ชาวบ้านในชุมชนห้วยใหญ่ จำนวน 400 ขวด ซึ่งงานนี้ได้จัดขึ้นโดยเทศบาลตำบลห้

  อ่านต่อ
 • โครงการรณรงค์สร้างความตระหนักถึงคุณค่า และเตรียมความพร้อมสู่วัยสูงอายุอย่างมีคุณภาพ

  19 พ.ค. 2563 7

  เมิื่อเวลา 8.30 น. ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี ได้จัด "โครงการรณรงค์สร้างความตระหนักถึงคุณค่า และเตรียมความพร้อมสู่วัยสูงอายุอย่างมีคุณภาพ" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ตระหนักถึงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยทั้งทางด้าน กาย จิตใจ และสั

  อ่านต่อ
 • โครงการผู้สูงวัยใส่ใจลูกหลาน 3 ส.(สร้างสรรค์ สร้างอาชีพ สร้างแรงบันดาใจ)

  17 พ.ค. 2563 11

  เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2563 ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี ได้จัดโครงการผู้สูงวัยใส่ใจลูกหลาน 3 ส.(สร้างสรรค์ สร้างอาชีพ สร้างแรงบันดาใจ) โดยมี นางสาวสุทธิรัตน์ โทชนบท ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้ฯ เป็นประธาน ในการเปิดโครงการครั้งนี้ ณ ห้องประชุมพวงทอง ชั้น 3

  อ่านต่อ
 • ประชุมทีม พม.จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 5/2563

  7 พ.ค. 2563 14

  เวลา 13:30 น.นางสาวสุทธิรัตน์ โทชนบท ผู้อำนวยการศูนย์การรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จ.ชลบุรี และ นางสาวจิราภรณ์ อุดชมภู เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านหลักสูตรและอบรม ได้เข้าร่วม“ประชุมทีม พม.จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 5/2563” โดยมีนางพัทธ์วิรา สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชล

  อ่านต่อ
 • รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น

  5 พ.ค. 2563 15

  เมื่อเวลา 10.00 น. นางสาว สุทธิรัตน์ โทชนบท ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้ทำกิจกรรม “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ ณ ศูนย์การเรียนรู้แล

  อ่านต่อ
 • รับมอบอุปกรณ์และสิ่งของป้องกันเชื้อ COVID-19

  1 พ.ค. 2563 25

  นางสาวสุทธิรัตน์ โทชนบท ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ขอขอบคุณ นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ และนางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ ที่ได้ให้การสนับสนุนอุปกรณ์และสิ่งของ เครื่องวัดอุณหภูมิ จำนวน 2

  อ่านต่อ
 • ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ครั้งที่ 8/2563

  1 พ.ค. 2563 13

  เวลา 13:00 น.นางสาวสุทธิรัตน์ โทชนบท ผู้อำนวยการศูนย์และเจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้ฯ “ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ครั้งที่ 8/2563” ณ ห้องประชุมศรีมาลาศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี โดยมีวาระการประชุมดังนี้ 1.ยกระดับมาตรการในการป้องกันมลพิษจากฝุ่นละออง 2.การ

  อ่านต่อ
 • ประชุมแผนการจัดตั้งศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยชั่วคราว(กลุ่มคนตกงาน)จากสถานการณ์ COVID-19

  20 เม.ย. 2563 25

  ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี ได้มีการจัด “ประชุมแผนการจัดตั้งศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยชั่วคราว(กลุ่มคนตกงาน)จากสถานการณ์ COVID-19” ตามโครงการ “เราไม่ทิ้งกัน”กระทรวง พม. เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม จากสถานการณ์การ

  อ่านต่อ
 • วันขึ้นปีใหม่ไทย และเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2563

  13 เม.ย. 2563 26

  เวลา 9:00 น.นางสาวสุทธิรัตน์ โทชนบท ผู้อำนวยการศูนย์และเจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้ฯ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมสรงน้ำพระ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย และเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2563 โดยกิจกรรมดังกล่าวดำเนินการภายใต้มาตรการเพิ่มระยะห่างทางสังคม (Social distancing) เพื่อป้องกันเชื้อไวรัส covid 19 ณ ลานสวนห

  อ่านต่อ