คลังภาพกิจกรรม

 • ดูงาน "ศูนย์สร้างสุขผู้สูงอายุ(Anti Ageing Activity)"

  18 ต.ค. 2564 3

  ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี ได้ให้การตอนรับคณะศึกษาดูงานจาก ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง ในการเข้าศึกษาดูงาน“ศูนย์สร้างสุขผู้สูงอายุ(Anti Ageing Activity)” ห้องกิจกรรมต่างๆประกอบด้วย ห้อง Universal Design Room (ห้องจำลองอารยสถาปัตย์สำหรั

  อ่านต่อ
 • ประชุมประจำเดือนตุลาคม 2564 ครั้งที่ 10/2564

  7 ต.ค. 2564 26

  เวลา 13.45 น. นางวรรณปวีณ์ อิ่มพิชัย นักกายภาพบำบัดชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้ฯ เข้าร่วม “ประชุมประจำเดือนตุลาคม 2564 ครั้งที่ 10/2564” ณ ห้องประชุมศรีมาลา ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้าน

  อ่านต่อ
 • การประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อน อสม. สู่การเป็น อพม.

  5 ต.ค. 2564 19

  วันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น. นางวรรณปวีณ์ อิ่มพิชัย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้าร่วม การประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อน อสม. สู่การเป็น อพม. โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อ

  อ่านต่อ
 • การประชุมวางแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมกิจการผู้สูงอายุ

  4 ต.ค. 2564 22

  วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.30 น. นางวรรณปวีณ์ อิ่มพิชัย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้าร่วมการประชุมวางแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมกิจการผู้สูงอายุ เพื่อสร้างความเข้าใจและวางเป้าหมายให้การ

  อ่านต่อ
 • โครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนผู้สูงอายุ”

  14 ก.ย. 2564 28

  วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. นางวรรณปวีณ์ อิ่มพิชัย นักกายภาพบำบัดชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี ดำเนินโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนผู้สูงอายุ”มีวัตถุประสงค์เพื่อต่อยอดการพัฒนาศัก

  อ่านต่อ
 • โครงการ “ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมระยะเร่งด่วนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ภายใต้หัวข้อ (ได้เงิน ได้งาน สืบสานภูมิปัญญา) รุ่นที่ 2”

  10 ก.ย. 2564 26

  วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการอบรมโครงการ “ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมระยะเร่งด่วนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ภายใต้หัวข้อ (ได้เงิน ได้งาน สืบสานภูมิปัญญา) รุ่นที่ 2” ณ เทศบาลตำบลเกาะจันทร์ ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จั

  อ่านต่อ
 • โครงการ “ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมระยะเร่งด่วนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ภายใต้หัวข้อ (ได้เงิน ได้งาน สืบสานภูมิปัญญา) รุ่นที่ 1

  9 ก.ย. 2564 24

  วันที่ 9 กันยายน 2564 ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการอบรมโครงการ “ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมระยะเร่งด่วนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ภายใต้หัวข้อ (ได้เงิน ได้งาน สืบสานภูมิปัญญา) รุ่นที่ 1” ณ เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุ

  อ่านต่อ
 • โครงการสิทธิและสวัสดิการผู้สูงอายุ

  6 ก.ย. 2564 25

  ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี ได้จัด “โครงการสิทธิและสวัสดิการผู้สูงอายุ” ผ่านระบบ Application Teleconference Zoom กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย อพม. สมาชิก ศพอส. อพม. จิตอาสาและประชาชนทั่วไป จำนวน 50 คน โดยมี นางวรรณปวีณ์ อิ่มพิชัย นักกายภาพบำบัดชำนาญการ รักษาการ

  อ่านต่อ
 • ประชุมประจำเดือนกันยายน 2564 ครั้งที่ 9/2564

  3 ก.ย. 2564 34

  เวลา 13.30 น. นางวรรณปวีณ์ อิ่มพิชัย นักกายภาพบำบัดชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้ฯ เข้าร่วม “ประชุมประจำเดือนกันยายน 2564 ครั้งที่ 9/2564” ณ ห้องประชุมศรีมาลา ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้าน

  อ่านต่อ
 • สูงวัยยุคใหม่ หัวใจสดใส

  2 ก.ย. 2564 33

  ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี ได้ดําเนินโครงการ “สูงวัยยุคใหม่ หัวใจสดใส” ระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2564 ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิถีใหม่ style new normal สําหรับผู้สูงอายุ เป็นการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนทักษะในด้

  อ่านต่อ