ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าเยี่ยมชมสถานที่พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าเยี่ยมชมสถานที่พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
6 ก.ย. 2562 114

เวลา 11.30 น. ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าเยี่ยมชมสถานที่พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างความรู้ พัฒนาทักษะ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน จำนวน 40 คน ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ จังหวัดชลบุรี

คลังภาพ