วันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดชลบุรี ประจำปี พ.ศ.2562

วันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดชลบุรี ประจำปี พ.ศ.2562
17 ก.ย. 2562 142

      วันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี ได้บริการสถานที่ให้กับ บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดชลบุรี “จัดงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดชลบุรี ประจำปี พ.ศ.2562” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของตนเอง อีกทั้งยังเป็นการปลูกจิตสำนึกในการเป็นจิตอาสาพัฒนาชุมชนของตนเองจำนวน 400 คน

   โดยมี นายธวัชชัย รอดงาม  ปลัดจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดพิธี ณ ห้องประชุมราชาวดี(ห้องเธียเตอร์) ชั้น 1

คลังภาพ