โครงการ “ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมระยะเร่งด่วนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ภายใต้หัวข้อ (ได้เงิน ได้งาน สืบสานภูมิปัญญา) รุ่นที่ 2”

โครงการ “ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมระยะเร่งด่วนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ภายใต้หัวข้อ (ได้เงิน ได้งาน สืบสานภูมิปัญญา) รุ่นที่ 2”
9 ก.ค. 2564 26

   ระหว่างวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2564 ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการอบรมโครงการ ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมระยะเร่งด่วนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ภายใต้หัวข้อ (ได้เงิน ได้งาน สืบสานภูมิปัญญา) รุ่นที่ 2” ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี กลุ่มเป้าหมายนี้ประกอบด้วยผู้สูงอายุว่างงานและประชาชนทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 20 คน โดย นางวรรณปวีณ์ อิ่มพิชัย นักกายภาพบำบัดชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี บรรยายในหัวข้อ “บทบาทศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ” การถ่ายทอดภูมิปัญญา จำนวน 4 ฐานการเรียนรู้ ประกอบด้วย 1.การทำห่อหมก 2.การทำน้ำพริกเผากุ้ง 3.การทำกะหรี่ปั๊บ 4.การทำเค้กส้ม ดยทางเทศบาลตำบลบางพระจะนำกิจกรรมไปต่อยอดเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่ นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาชุมชนได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยมี นายสมเจตน์ เกตุวัตถา นายกเทศบาลตำบลบางพระ เป็นประธานเปิดการอบรมในครั้งนี้