ประชุมวางแผนงานโดยการปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมมาเป็นการขับเคลื่อนงานโดยใช้ระบบออนไลน์

ประชุมวางแผนงานโดยการปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมมาเป็นการขับเคลื่อนงานโดยใช้ระบบออนไลน์
23 ก.ค. 2564 53

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 นางวรรณปวีณ์ อิ่มพิชัย นักกายภาพบำบัดชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จ.ชลบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มฝึกอบรม และพัฒนา ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมและเผยแพร่สื่อการเรียนรู้ ได้ประชุมวางแผนงานโดยการปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมมาเป็นการขับเคลื่อนงานโดยใช้ระบบออนไลน์ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ณ ห้องประชุมศรีมาลา ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี

คลังภาพ