การเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุและการฝึกอาชีพแก่ผู้สูงอายุ

การเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุและการฝึกอาชีพแก่ผู้สูงอายุ
10 พ.ค. 2565 9

วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 นางวรรณปวีณ์ อิ่มพิชัย รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้าร่วมเป็นวิทยากรการบรรยายให้ความรู้เรื่อง "การเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ" ในโครงการ “การเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุและการฝึกอาชีพแก่ผู้สูงอายุ” จำนวน 100 คน ณ โรงแรมเฮอท์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

คลังภาพ