ลงพื้นที่เก็บข้อมูลครัวเรือนกลุ่มเปราะบาง ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

ลงพื้นที่เก็บข้อมูลครัวเรือนกลุ่มเปราะบาง ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
14 มิ.ย. 2565 86

วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นางวรรณปวีณ์ อิ่มพิชัย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้ฯ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลครัวเรือนกลุ่มเปราะบาง ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

คลังภาพ