เข้าศึกษาดูงาน “โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพประชาชน(ด้านสาธารณสุข)” องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหวาย จังหวัดนครสวรรค์

เข้าศึกษาดูงาน “โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพประชาชน(ด้านสาธารณสุข)” องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหวาย จังหวัดนครสวรรค์
27 ก.ค. 2565 353

เวลา 9.00 น. ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี ได้บริการสถานที่ให้กับ คณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหวาย อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ภายใต้โครงการ “ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพประชาชน(ด้านสาธารณสุข)” จำนวน 76 คน

โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯได้ให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายให้ความรู้ “เรื่องการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และเข้าชมห้อง Universal Design Room(ห้องจำลองอารยสถาปัตย์สำหรับผู้สูงอายุ) ห้องป้องกันโรคสมองเสื่อม และฐานกิจกรรมการปลูกต้นไม้ฟอกอากาศ” ให้กับคณะศึกษาดูงาน

คลังภาพ