ประชุมวางแผนติดตามผลการดำเนินงานเดือนสิงหาคม 2565

ประชุมวางแผนติดตามผลการดำเนินงานเดือนสิงหาคม 2565
11 ส.ค. 2565 79

นางสาวสุทธิรัตน์ โทชนบท ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ เข้าร่วม“ประชุมวางแผนติดตามผลการดำเนินงานเดือนสิงหาคม 2565” ณ ห้องประชุมศรีมาลา ชั้น 1 ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี

คลังภาพ