ลงพื้นที่เก็บข้อมูลครัวเรือนกลุ่มเปราะบาง ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

ลงพื้นที่เก็บข้อมูลครัวเรือนกลุ่มเปราะบาง ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
15 ส.ค. 2565 56

วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. นางสาวสุทธิรัตน์ โทชนบท ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้ฯ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลครัวเรือนกลุ่มเปราะบาง ตำบลหนองอิรุณ หมู่ที่ 12 อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

คลังภาพ