โครงการส่งเสริมด้านอาชีพและถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ครั้งที่ 7 (การทำกิ๊บติดผม)

โครงการส่งเสริมด้านอาชีพและถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ครั้งที่ 7 (การทำกิ๊บติดผม)
7 มิ.ย. 2567 96

ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการจัด โครงการส่งเสริมด้านอาชีพและถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ครั้งที่ 7 (การทำกิ๊บติดผม) เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปแสดงศักยภาพ นำความรู้ทักษะประสบการณ์และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมแลกเปลี่ยนความรู้ภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ โดยมี นางสาวศิริพร กุฎีรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ และบุคคลทั่วไป ร่วมทำกิจกรรม ณ ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี

คลังภาพ