สัดส่วนของประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป ในประเทศอาเซียน พ.ศ. 2543 - 2568

สัดส่วนของประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป ในประเทศอาเซียน พ.ศ. 2543 - 2568

 

          ประชากรผู้สูงอายุอาเซียน +3

 

 

          แหล่งข้อมูล : United Nations, www.geoba.se