เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงตรวจเยี่ยมพื้นที่ "โครงการที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร"(Senior Complex)

ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้
23 มิ.ย. 2564 50