ประชุมทีม พม.จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 5/2562

ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้
15 มี.ค. 2562 841

วันนี้(15 มี.ค.62) ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมทีม พม.จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 5/2562 โดยมีนางพัทธ์วิรา สุวรรณ นักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย นางสาวมนิดา ลิ่มนิจสรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3 เป็นประธานการประชุม  ณ ห้องประชุมทับทิมทอง ชั้น 2 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี