อบรมหลักสูตรพัฒนาผู้สูงอายุในชุมชน (18 ชั่วโมง)

ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้
21 ม.ค. 2562 504

วันนี้ (21 ม.ค.62) ศูนย์การเรียนรู้ฯ จัดโครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน (หลักสูตร 18 ชั่วโมง) ระหว่างวันที่ 21 - 23 มกราคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุเป็นการพัมนาศักยภาพและเพิ่มพูนทักษะในด้านการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง