ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมงานห้องเก็บพัสดุ ชั้น 3 อาคารฝึกอบรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้
16 ธ.ค. 2565 1,369

เอกสารที่เกี่ยวข้อง