ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมงานห้องเก็บพัสดุ ชั้น ๓ อาคารฝึกอบรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้
4 ม.ค. 2566 1,324

เอกสารที่เกี่ยวข้อง