ผู้สูงวัย new normal lifestyle รุ่น 2

ผู้สูงวัย new normal lifestyle รุ่น 2
1 มิ.ย. 2564 114

   นางวรรณปวีณ์ อิ่มพิชัย นักกายภาพบำบัดชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินโครงการ “ผู้สูงวัย new normal lifestyle รุ่น 2” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม นำความรู้ไปปรับใช้ในเรื่องของการดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัวมากขึ้น เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรอบรู้ด้าน การปฏิบัติตนตามวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพเพื่อผู้สูงอายุ ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้สูงอายุ จำนวน 20 คน มีกิจกรรมดังนี้ การเรียนรู้ใหม่ ในวิถี New Normal /การทำสเปรย์แอลกอฮอล์ /การทำเจลล้างมือสมุนไพร

คลังภาพ