ผู้สูงวัย New normal lifestyle ในรูปแบบออนไลน์ระบบ LIVE สดผ่าน Facebook

ผู้สูงวัย New normal lifestyle ในรูปแบบออนไลน์ระบบ LIVE สดผ่าน Facebook
30 ก.ค. 2564 77

   เวลา 9.30 น. ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จ.ชลบุรี ได้ดำเนินกิจกรรม “ผู้สูงวัย New normal lifestyle ในรูปแบบออนไลน์ระบบ LIVE สดผ่าน Facebook ของเพจศูนย์การเรียนรู้ฯ และเป็นการปรับรูปแบบการทำงานให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบันที่ไม่สามารถรวมกลุ่มเพื่อทำกิจกรรมได้ โดยกิจกรรมในการ LIVE สด ได้มีกิจกรรม การสอนทำสเปรย์แอลกอฮอล์สมุนไพรป้องกันโควิด-19 และ  Q & A ถามตอบกับคุณหมอพร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโควิด-19 ณ ห้องประชุมศรีมาลา      ศูนย์การเรียนรู้ฯ จ.ชลบุรี

คลังภาพ