ประชุมทีม พม.จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 9/2565

ประชุมทีม พม.จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 9/2565
20 ก.ค. 2565 453

นางวรรณปวีณ์ อิ่มพิชัย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์เข้าร่วม “ประชุมทีม พม.จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 9/2565 ” ณ โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดชลบุรี ศรีราชา 3 โดยมี นางมนัสนันท์ ศุภพิทักษ์สกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี เป็นประธานในการประชุม

คลังภาพ