หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ ขั้นกลาง จำนวน 70 ชั่วโมง พิธีปิดและมอบเกียรติบัตร โดย รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (น.ส.บุษยา ใจสว่าง)

ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้
11 ส.ค. 2566 120