7 คนบันดาลใจพัฒนางานผู้สูงวัย

7 คนบันดาลใจพัฒนางานผู้สูงวัย

 

         การเป็นสังคมสูงวัยของประเทศไทยดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องไกลตัว แต่หากพิจารณาให้ดีจะพบว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมาก และการเตรียมการเพื่อเข้าสู่สังคมสูงวัยนั้นประเทศไทยมีผู้รู้เป็นจำนวนมาก แต่ผู้รู้ที่จะให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมประชากรกลับมีไม่มากนัก