แผ่นพับ

แผ่นพับ

 

          4 เรื่อง ที่คุณต้องเตรียมความพร้อมสู่วัยสูงอายุ "สุขภาพดี มีเงิมออม เตรียมพร้อมบ้านปลอดภัย เตรียมกายใจสู่วัยสูงอายุ" เตรียมพร้อมตั้งแต่วันนี้ เพื่อเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพในวันหน้า

            เรื่องที่ 1 สุขภาพดี : เตรียมตัวอย่างไรถึงจะพร้อม

            เรื่องที่ 2 มีเงินออม : เทคนิคการออม

            เรื่องที่ 3 เตรียมพร้อมบ้านปลอดภัย : เตรียมบ้านปลอดภัยทำอย่างไร

            เรื่องที่ 4 เตรียมกายใจสู่วัยสูงอายุ : เตรียมใช้ชีวิตอย่างไร เมื่อจะเป็นวัยสูงอายุ