ติดต่อเรา

ที่ตั้งกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.)

ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี.
Learning and Training Center on Older Persons, Chonburi Province
ภายในบริเวณศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง
40 หมู่ 4 ต.บางละมุง อ.บางละมุง
จ.ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20150
โทร : 038-111724-6
โทรสาร : 038-111727
Web : http://ltc-older.dop.go.th

E-mail : [email protected]