คลังภาพกิจกรรม

 • โครงการหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ

  27 พ.ย. 2565 14

  ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุจังหวัดชลบุรี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา จังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินจัด “โครงการหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ” ในระหว่างวันที่ 26 -27 พฤศจิกายน 2565 ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่ จำนวน 42 คน เพื่อจัดตั้ง “โรงเรียนผู้สูงอายุ ในชุมชน&

  อ่านต่อ
 • ลงพื้นที่เก็บข้อมูลครัวเรือนกลุ่มเปราะบาง ตำบลมาบไผ่ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

  22 พ.ย. 2565 9

  วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 8.30 น. นางสาวสุทธิรัตน์ โทชนบท ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้ฯ ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ร่วนกันลงพื้นที่เก็บข้อมูลครัวเรือนกลุ่มเปราะบาง ตำบลมาบไผ่ อำ

  อ่านต่อ
 • โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างมีคุณภาพ รุ่นที่ 2

  17 พ.ย. 2565 29

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์การเรียนรูัและฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี ได้จัดโครงการการเตรียมความพร้อมฯ ร่วมกับ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) สาขาศรีราชา โดย นางสาวสุทธิรัตน์ โทชนบท ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้ฯ จังหวัดชลบุรี ได้ให้ความรู้เรื่อง "สถานการณ์ผู้สูงอา

  อ่านต่อ
 • กิจกรรม “ศร.ผส. ร่วมใจ ลดโลกร้อน”

  17 พ.ย. 2565 53

  วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.00 น. นางสาวสุทธิรัตน์ โทชนบท ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จัดกิจกรรม “ศร.ผส. ร่วมใจ ลดโลกร้อน” ร่วมรณรงค์ ลด งด การใช้พลาสติก ลดโลกร้อน เพื่อตระหนักในการลดภาวะโลกร้อนโดย เลือกใช้ของที

  อ่านต่อ
 • กิจกรรม “เมล็ดพันธุ์พระราชทาน (โครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง)”

  16 พ.ย. 2565 14

  นางสาวสุทธิรัตน์ โทชนบท ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้ฯ เข้าร่วมกิจกรรม “เมล็ดพันธุ์พระราชทาน (โครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง)” ในพระราชดำริ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  อ่านต่อ
 • กิจกรรมนันทนาการเสริมสร้างสุขภาพพลานามัย ครั้งที่ 1

  12 พ.ย. 2565 10

  เมื่อเวลา 09.00 น. ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี ได้ดำเนิน“กิจกรรมนันทนาการเสริมสร้างสุขภาพพลานามัย ครั้งที่ 1” โดยกิจกรรมมีการเล่น โยคะ และการเต้นบาสโลบ เพื่อให้มีสุขภาพที่แข็งแรงและนำไปใช้ออกกำลังกายในชีวิตประจำวันได้ ณ ลานกิจกรรมชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้ฯ จ.ชลบุ

  อ่านต่อ
 • ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ครั้งที่ 2/2566

  11 พ.ย. 2565 9

  เมื่อเวลา 09.00 น. นางสาวสุทธิรัตน์ โทชนบท ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้ฯ เข้าร่วม “ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ครั้งที่ 2/2566” ณ ห้องประชุมศรีมาลา ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี

  อ่านต่อ
 • โครงการเตรียม ความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ รุ่นที่ 1

  10 พ.ย. 2565 100

  วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุจังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการอบรมโครงการเตรียม ความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ รุ่นที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชากรก่อนวัยสูงอายุมีการเตรียมความพร้อมเพื่อยามสูงอายุ โดยการมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ พัฒนาระบบเฝ้าระวั

  อ่านต่อ
 • ประชุมหารือเกี่ยวกับหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นสูง จำนวน 420 ชั่วโมง

  4 พ.ย. 2565 32

  วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 นางสาวสุทธิรัตน์ โทชนบท ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี พร้อมกับ นางสาวชนภัทร พ่วงเภตรา ผู้อำนวยการกลุ่มระบบการดูแลและเฝ้าระวังทางสังคมผุ้สูงอายุ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้าร่วม "ประชุมหารือเกี่ยวกับหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นสูง จำ

  อ่านต่อ
 • ประชุมทีม พม.จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 1/2566

  31 ต.ค. 2565 25

  นางสาวสุทธิรัตน์ โทชนบท ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้าร่วม “ประชุมทีม พม.จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 1/2566 ” ณ ห้องประชุมแก้วกัลยา ชั้น2 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี โดยมี นางสาวจันจิรา ไทยบ

  อ่านต่อ