ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ประเทศญี่ปุ่น

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ประเทศญี่ปุ่น
26 ต.ค. 2566 105

นางสาวบุษยา ใจสว่าง รองอธิบดี พร้อมด้วยผอ.สศส. ผอ.กลุ่ม พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่ ศพส.บ้านบางละมุงและศร.ผส. ให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับงานด้านผู้สูงอายุกับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การNOGEZAKA-GLOCAL และเทศบาลYUGAWARAประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ 26 ตุลาคม 2566 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ศพส.บ้านบางละมุงและศร.ผส.