โครงการฝึกอบรมบุคลากรเพื่อเป็นวิทยากร พม.(Train Thetrainer) และผู้อำนวยความสะดวกให้ผู้รับบริการ(Help Desk) รุ่น3

ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้
4 ธ.ค. 2564 602