กพร. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "การปรับปรุงกระบวนการเพื่อการพัฒนาองค์การ"

ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้
29 มี.ค. 2562 793