เจ้าหน้าที่ตำรวจ เข้าตรวจตราความสงบเรียบร้อยภายในศูนย์ฯ

ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้
22 มี.ค. 2567 50