เจ้าหน้าที่วิทยาลัยมหาดไทย มาศึกษาดูสถานที่ ณ ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี

ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้
30 ม.ค. 2562 926