เข้าร่วมกิจกรรมคลินิกให้คำปรึกษาการยกระดับหน่วยงานภาครัฐไปสู่การเป็รระบบราชการ 4.0

ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้
10 เม.ย. 2567 83