ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ อัตราจ้างเหมาตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการ

ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้
17 ม.ค. 2566 1,344

เอกสารที่เกี่ยวข้อง