ประกาศศูนย์การเรียนรู้ฯ จ.ชลบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดจ้างงานห้องเก็บพัสดุ ชั้น 3 อาคารฝึกอบรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้
17 พ.ย. 2565 1,457