ประการผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมงานห้องเก็บพัสดุ ชั้น 3 อาคารฝึกอบรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้
13 ม.ค. 2566 1,359

เอกสารที่เกี่ยวข้อง