กิจกรรม “เมล็ดพันธุ์พระราชทาน (โครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง)”

กิจกรรม “เมล็ดพันธุ์พระราชทาน (โครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง)”
16 พ.ย. 2565 14

นางสาวสุทธิรัตน์ โทชนบท ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้ฯ เข้าร่วมกิจกรรม “เมล็ดพันธุ์พระราชทาน (โครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง)” ในพระราชดำริ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ บริเวณโรงเพาะชำ ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี

คลังภาพ