โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย รุ่นที่ 6

โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย รุ่นที่ 6
17 ม.ค. 2566 164

ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการถ่ายทอดภูมิปัญญา "การทำขนมถั่วแปบ" เพื่อสนับสนุนความเข้มแข็งด้านอาชีพของผู้สูงอายุ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยชมรมผู้สูงอายุ อพม./ อสม./ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลวัดสุวรรณ จำนวน 4 เครือข่าย รวม 30 คน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

คลังภาพ