คณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

คณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
17 มี.ค. 2566 77

คณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้เข้ามาศึกษาดูงานด้านผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการพัฒนาศัยภาพของผู้สูงอายุ ณ ห้องเธียเตอร์ (ราชาวดี) ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี โดย นางสาวสุทธิรัตน์ โทชนบท ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้ฯ จังหวัดชลบุรี ได้ให้บรรยายให้ความรู้เรื่อง

สถานการณ์ผู้สูงอายุ,สิทธิผู้สูงอายุ,การเตรียมความพร้อม”  และได้เข้าฐานกิจกรรม 4 ฐาน โดยมีคณะศึกษาดูงาน จำนวน 100 คน