ศูนย์ฯได้เข้าร่วม โครงการส่งเสริมความร่วมมือภาคธุรกิจเอกชนเพื่อพัฒนาผู้สูงอายุ “สร้างสุขวัยเก๋า”

ศูนย์ฯได้เข้าร่วม โครงการส่งเสริมความร่วมมือภาคธุรกิจเอกชนเพื่อพัฒนาผู้สูงอายุ “สร้างสุขวัยเก๋า”
20 ต.ค. 2566 428

   นางพรนิภา มาสิลีรังสี รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานเปิดโครงการฯซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง กรมกิจการผุ้สูงอายุกับบริษัท เอก ชัย ดีสทริบิวชั่น จำกัด
ดำเนินธุรกิจค้าปลีกภายใต้ชื่อ
โลต้สโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมภาวะของผู้สูงอายุและกิจกรรมฝึกอาชีพ ในวันศุกร์ 20 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 – 14.00 น. ณ โลตัสสาขาพัทยาใต้ จังหวัดชลบุรี

คลังภาพ