สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3 จัดสอบประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จ.ชลบุรี

ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้
31 ม.ค. 2562 877