เข้าเยี่ยมชมสถานที่ศึกษาดูงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลีใหญ่ จังหวัดสมุทรปราการ

ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้
30 เม.ย. 2567 40