ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างอัตราจ้างเหมาตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ตำแหน่ง

ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้
6 ม.ค. 2566 1,328

เอกสารที่เกี่ยวข้อง