ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างอัตราจ้างเหมาตำแหน่ง เจ้าที่ปฏิบัติงานธุรการ จำนวน 1 ตำแหน่ง

ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้
18 ม.ค. 2566 660

เอกสารที่เกี่ยวข้อง