ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้
20 ก.พ. 2566 1,335